Ook personal trainer Gert Van Reckem is tervreden van zijn ramen